All-in-one CSRD Platform.

   Login

Ecocharting maakt dubbele materialiteit concreet

Het bepalen van dubbele materialiteit bestaat uit een aantal technische stappen die moeilijk te zetten zijn met een spreadsheet. Gebruik onze software om dit pragmatisch en integraal aan te pakken.

Dubbele materialiteitsmatrix CSRD Ecocharting
Vertrouwd door bedrijven in europa

Dubbele materialiteit.

Het kernconcept van de CSRD: dubbele materialiteit. Door objectief te toetsen hoe groot impacts, risico’s en kansen zijn, bepaal je de dubbele materialiteit van thema’s op het gebied van duurzaamheid. Dit bepaalt welke onderwerpen en datapunten in jullie CSRD verslag komen te staan.  

Materialiteit bepalen van duurzaamheidsthema’s is niet nieuw – maar voor de CSRD gaat dit wel iets verder dan voorheen. Waar men vroeger simpelweg keek naar hoe belangrijk de organisatie vs haar stakeholders thema’s vinden, is voor die subjectieve beoordeling in de CSRD geen ruimte meer.

Het gaat nu om het objectief toetsen van impacts, risico’s en kansen. En ja: daarvoor kunnen we nog steeds de input gebruiken van stakeholders – maar uiteindelijk draait het niet om hun mening. 

In de praktijk

Hoe bepaal je dubbele materialiteit

Materiality assessment Ecocharting

Het bepalen van dubbele materialiteit start met een interne assessment van impacts, risico’s en kansen. Om de goedkeuring van jullie accountant te krijgen, is het belangrijk dat jullie er geen over het hoofd zien. Daarvoor kun je jullie shortlist valideren, bijvoorbeeld door met stakeholders in gesprek te gaan. 

Zodra jullie lijst met impacts, risicos’ en kansen compleet is, voegen jullie scores toe om te bepalen welke het grootst en welke het kleinst zijn. Aan de hand van een formule en jullie eigen drempelwaardes komt de materialiteit van de thema’s uit de bus. Dit bepaalt op welke datapunten jullie gaan rapporteren. 

80

ESG onderwerpen

1100

Mogelijke datapunten

10

Type impacts & scores

Ecocharting Software

Digitaal aan de slag met dubbele materialiteit

In onze software staan alle CSRD onderwerpen klaar om getoetst te worden op dubbele materialiteit. Volg stapsgewijs ons proces en de relevante datapunten komen vanzelf in beeld. 

Beoordeel impacts

Identificeer en toets impacts, risico’s en kansen en beoordeel de grootte ervan op de CSRD-proof wijze.

Betrek stakeholders

Verifieer de volledigheid van jullie analyse met stakeholders, zowel door het digitaliseren van gesprekken als het uitvoeren van online validatie. 

Audit Trail

Tijdens jullie bepaling van dubbele materialiteit wordt iedere wijziging gelogd, voor de zogenaamde audit trail. Hiermee controleert de accountant hoe jullie resultaten tot stand zijn gekomen. 

Begin vandaag nog met voorbereiden op de CSRD.

Krijg een persoonlijke tour in onze intuītieve CSRD software. Vraag direct een demo aan.