Your roadmap to sustainability. 

   Demo                Login   

Corporate Sustainability Reporting Directive

Ontdek alles wat je moet weten over de CSRD.

Check hoe de CSRD geldt voor jouw organisatie.

Reporting Criteria

Organisaties die voldoen aan op zijn minst twee van de volgende criteria  vallen onder de CSRD. 

Medewerkers

Medewerkers

Organisaties met meer dan 250 medewerkers voldoen aan dit criterium. Let op: zzp-ers tellen bijvoorbeeld ook mee.

Jaaromzet

Jaaromzet

Een organisatie met een omzet van meer dan €40 miljoen valt onder dit CSRD criterium.  

Balanstotaal

Balanstotaal

Een balanstotaal van meer dan €20 miljoen betekent dat de organisatie in aanmerking komt voor dit criterium.  

Tijdlijn

2023

2023

Begin voorbereiden met het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse. Ontwikkel een materialiteitsmatrix

2024

2024

Verzamel data en beschrijf beleid en acties voor materiële onderwerpen. 

2025

2025

Rapportage over het fiscale jaar 2024. Dit geldt voor organisaties die al onder de NFRD richtlijnen vallen.

Begin niet te laat

Begin niet te laat

Het lijkt nog ver weg: veel organisaties zullen over boekjaar 2025 moeten beginnen met rapporteren. Er komt echter veel bij kijken om de rapportage goed op te stellen. De CSRD bestaat uit honderden pagina’s aan richtlijnen. Erachter komen welke elementen relevant zijn voor jouw organisatie kost daarom best wat tijd.

2026

2026

Rapportage over het fiscale jaar  2025. Dit geldt voor organisaties die niet onder de NFRD richtlijnen vallen.

Waarom een nieuwe richtlijn?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft een aantal belangrijke doelstellingen.  

Bovenal is het doel van de CSRD om duurzaamheidsrapportage meer transparant en betrouwbaar te maken. Ook is het doel om het mogelijk te maken dat rapportages tussen bedrijven makkelijk en goed vergeleken kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat betrouwbare informatie wordt gerapporteerd, is er een belangrijke rol weggelegd voor accountants. 

Onderwerpen die moeten worden getoetst volgens het dubbele materialiteitsprincipe. 

90

Datapunten die in verband staan met de thema’s en onderwerpen rondom de CSRD.  

1100

Meer dan vijftigduizend organisaties in Europa vallen onder de CSRD richtlijn.  

50

Meer dan duurzaamheid

Voor de drie hoofdthema’s Environment, Social en Governance (ESG) zijn specifieke richtlijnen (de ESRS) opgesteld die horen bij de CSRD. Het gaat dus niet alleen over milieu, maar ook over sociale onderwerpen en thema’s met betrekking tot goed bestuur. 

Environment

Dit thema over milieu bestaat op zijn beurt uit 5 subthema’s. Het gaat hierbij om o.a. vervuiling, biodiversiteit en de circulaire economie. Bepaalde onderdelen hiervan zijn verplicht en daarover moet dus iedere organisatie rapporteren. Van andere moet de materialiteit worden bepaald, waarmee de organisatie helder krijgt waarover precies gerapporteerd moet worden. 

Social

Binnen dit domein kijkt de organisatie naar de eigen werknemers, maar ook naar andere sociale aspecten van de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan medewerkers in de waardeketen of de belangen van eindgebruikers en consumenten. Voor deze verschillende type doelgroepen moeten een aantal subonderwerpen worden getoetst op materialiteit. 

Governance

Dit thema gaat helemaal over goed bestuur. Denk hierbij aan onderwerpen zoals het voorkomen van corruptie, het creëren van een omgeving waar mensen veilig kunnen werken en misstanden kunnen aankaarten, en het netjes omgaan met (kleinere) leveranciers.  Of hierover gerapporteerd moet worden hangt af van de uitkomsten van de dubbele materialiteitsanalyse. 

CSRD Dubbele materialiteitsmatrix - Ecocharting
Kom in actie

Begin de CSRD voorbereidingen vandaag

Begin vandaag nog met voorbereiden op de CSRD.

Krijg een persoonlijke tour in onze intuītieve CSRD software. Vraag direct een demo aan.